PGD Hải Tân

  • Địa chỉ: Số 677 Đ.Lê Thanh Nghị,Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3864976
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h15, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Tân


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Hải Dương