PGD Gia Lộc

  • Địa chỉ: Số 339, Đường Nguyễn Chế Nghĩa,Thị trấn Gia Lộc,Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 371 8688
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h45-11h30, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Gia Lộc