PGD Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ: Số 267C Điện Biên Phủ,Phường Bình Hàn,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3835304
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h15, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Biên Phủ


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Hải Dương