PGD Đại lộ Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 29, Đại lộ Hồ Chí Minh,Phường Nguyễn Trãi,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3839798
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h15, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đại lộ Hồ Chí Minh


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Hải Dương