PGD Cẩm Giàng

  • Địa chỉ: Bưu điện TT Lai Cách,Thị trấn Lai Cách,Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3786535
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h45-11h30, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cẩm Giàng


Các chi nhánh BIDV Huyện Cẩm Giàng