PGD Bình Giang

  • Địa chỉ: Số 58B, Đại lộ Hùng Vương,Thị trấn Kẻ Sặt,Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3776 388
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 08h00-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Giang