CN Thành Đông

  • Địa chỉ: 76-78-80 Trần Hưng Đạo,Phường Trần Hưng Đạo,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3836726/3832545
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h15, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Thành Đông


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Hải Dương