CN Bắc Hải Dương

  • Địa chỉ: Số 206 Nguyễn Trãi 2,Phường Sao Đỏ,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3883441
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Hải Dương


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Chí Linh