PGD Hương Sơn

  • Địa chỉ: Khối 2,Thị trấn Phố Châu,Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Số điện thoại: 0393.518.555
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h-11h15 Chiều: Mùa hè: 14h00-17h15, Mùa đông: 13h30-16h45
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hương Sơn