PGD Đức Thọ

  • Địa chỉ: Khối phố 5,Thị trấn Đức Thọ,Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Số điện thoại: 0393.543.686
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h-11h15, Chiều: - Mùa hè: 14h00-17h15, Mùa đông: 13h30-16h45
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đức Thọ