PGD Cẩm Xuyên

  • Địa chỉ: Số 84, đường Hà Huy Tập,Thị trấn Cẩm Xuyên,Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Số điện thoại: (039) 3.762676
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h-11h15, Chiều: - Mùa hè: 14h00-17h15, Mùa đông: 13h30-16h45
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cẩm Xuyên