PGD Thanh Liêm

  • Địa chỉ: Km5 Quốc lộ 1A,Xã Thanh Bình,Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
  • Số điện thoại: 0351.388.5770 ext: 853
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 07h30-11h30 Chiều: 13h30-17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Liêm