PGD Bắc Quang

  • Địa chỉ: Tổ 3,Thị trấn Việt Quang,Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
  • Số điện thoại: 0219.3822241
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Bắc Quang