CN Sông Hàn

  • Địa chỉ: 129 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: (0511).3817821; 3817855; 3817850
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Sông Hàn


Các chi nhánh BIDV Quận Hải Châu