PGD Xuân Trường

  • Địa chỉ: 46 Phố Xuân Trường,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: 026.3850616;026.3299616
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Xuân Trường


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Cao Bằng