PGD Hoà An

  • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2,Thị trấn Nước Hai,Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: (026) 3.861.188 ;026.3299688
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hoà An