PGD Đề Thám

  • Địa chỉ: Km5,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: 026.3759888;026.3299699
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đề Thám


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Cao Bằng