CN Bình Phước

  • Địa chỉ: Số 737 QL 14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
  • Số điện thoại: 0651.3885959
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bình Phước