CN Đồng Khởi

  • Địa chỉ: Số 59 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại: 075.3814956;075.3815505;075.3815182
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 07h00-11h00, Chiều :13h00-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Đồng Khởi


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bến Tre