CN Bến Tre

  • Địa chỉ: Số 21 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại: 0753.826072
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h-11h, Chiều: 13h-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bến Tre


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bến Tre