PGD Tiên Du

  • Địa chỉ: Số 07 Lý Thường Kiệt,Thị trấn Lim,Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3711678
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tiên Du


Các chi nhánh BIDV Huyện Tiên Du