PGD Số 1 Yên Phong

  • Địa chỉ: Phố Chờ,Thị trấn Chờ,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3891588
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00 - 12h, Chiều: 13h30 - 17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Số 1 Yên Phong