PGD Ngô Gia Tự

  • Địa chỉ: Số 559 Đường Ngô Gia Tự,Phường Ninh Xá,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3829217
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ngô Gia Tự


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh