PGD Minh Khai

  • Địa chỉ: Số 38 Minh Khai,Phường Đồng Nguyên,Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3760507
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Minh Khai


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Từ Sơn