PGD Lý Thường Kiệt

  • Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt - Khu 6,Phường Thị Cầu,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3814404
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Lý Thường Kiệt


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh