PGD KCN Yên Phong

  • Địa chỉ: KCN Yên Phong,Xã Long Châu,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3689207
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Yên Phong