PGD KCN Quế Võ

  • Địa chỉ: Lô E1+1 KCN Quế Võ,Phường Vân Dương,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3625122
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Quế Võ


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh