PGD Đồng Quang

  • Địa chỉ: Cụm CN An Giải,Phường Trang Hạ,Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (0241) 3. 751.068
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00 - 12h, Chiều: 13h30 - 17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đồng Quang


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Từ Sơn