PGD Đại Phúc

  • Địa chỉ: Số 290, Đường Trần Hưng Đạo,Phường Đại Phúc,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3856189
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đại Phúc


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh