PGD Châu Khê

  • Địa chỉ: Trịnh Xá,Phường Châu Khê,Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (0241) 3. 757777
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00 - 12h, Chiều: 13h30 - 17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Châu Khê


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Từ Sơn