CN Kinh Bắc

  • Địa chỉ: Số 209 đường Ngô Gia Tự,,Phường Suối Hoa,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0241.3874118
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều : 13h30-17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Kinh Bắc


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh