CN Bắc Ninh

  • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Đăng Đạo,Phường Tiền An,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (0241) 3. 822720
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Ninh


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Bắc Ninh