PGD Sông Cầu

  • Địa chỉ: Tổ 5,Phường Đức Xuân,Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
  • Số điện thoại: (0281) 3.812599
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Sông Cầu


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Bắc Kạn