PGD Chợ Mới

  • Địa chỉ: 0,Xã Yên Đĩnh,Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn
  • Số điện thoại: (0281) 3.865628
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chợ Mới