PGD Chợ Đồn

  • Địa chỉ: Tổ 2A,Thị trấn Bằng Lũng,Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
  • Số điện thoại: 0281 3.841929
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chợ Đồn